Skip to main content

FREEDOM!

Als onderdeel van het project FREEDOM! is een unieke CD gemaakt. Deze CD FREEDOM! is te koop.

Maak per CD € 12,50 (€ 10,- voor CD en € 2,50 verzendkosten) over naar rekeningnummer NL18 INGB 0005 5492 60 t.n.v. A. van Veldhuizen en vermeld daarbij CD FREEDOM! alsmede uw naam en het adres waar de CD naar toegezonden dient te worden.

Wij zorgen er dan voor dat u spoedig eigenaar bent van deze unieke CD!

Indien u zowel de CD FREEDOM! als CD ERA wilt ontvangen, maak dan € 22,50 (€ 10,- per CD en € 2,50 verzendkosten) over naar rekeningnummer NL18 INGB 0005 5492 60 t.n.v. A. van Veldhuizen en vermeld daarbij CD's FREEDOM! & ERA alsmede uw naam en het adres waar de CD naar toegezonden dient te worden.

Geluidsfragmenten

Call

One Way

I'm Charles Mingus